هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

برگزاری دورۀ مدرسی درجه 3 بانوان

برگزاری دورۀ مدرسی درجه 3 بانوان در محل فدراسیون نجات غریق از تاریخ 10/10/90