هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

برگزاری کلاس درجه2 نجات غریق دانشجویان دانشگاه آزاد کرج

به همت هیئت نجات غریق استان البرز یک دوره کلاس درجه 2 مختص دانشجویان دانشگاه آزاد کرج برگزار می شود.

بنا به گزارش روابط عمومی هیئت نجات غریق استان البرز این کلاس آموزشی به مدت یک ماه جهت دانشجویان أانشگاه آزاد واحد کرج در استخر دانش برگزار می شود.