هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

استخر شریعتی به هیئت شنا واگذارشد

به گزارش روابط عمومی هیئت نجات غریق و غواصی استان البرز طی جلسه هفته گذشته هیئت شنا با مدیر کل اداره کل ورزش و جوانان استان البرز استخر مجموعه ورزشی دکتر شریعتی به هیئت شنا واگذار گردید.