هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

جدول حقوق منجیان غریق

فدراسیون نجات غریق و غواصی
جدول حق الزحمه ماهیانه و اضافه کار ساعتی منجیان غریق اماکن آبی در سال 1391
 
سنوات خدمت
کمک منجی
منجی درجه 2
منجی درجه یک
حق الزحمه به ریال
اضافه کار هر ساعت
حق الزحمه به ریال
اضافه کار هر ساعت
حق الزحمه به ریال
اضافه کار  هر ساعت
سال اول
270/273/3
459/25
000/972/3
894/30
800/549/4
388/35
سال دوم
210/348/3
041/26
200/036/4
392/31
000/614/4
886/35
سال سوم
 
 
400/100/4
892/31
200/678/4
386/36
سال چهارم
 
 
600/164/4
392/32
400/742/4
886/36
سال پنجم
 
 
800/228/4
890/32
600/806/4
384/37
سال ششم
 
 
000/293/4
390/33
800/870/4
884/37
سال هفتم
 
 
200/357/4
890/33
000/935/4
384/38
سال هشتم
 
 
400/421/4
388/34
200/999/4
882/38
سال نهم
 
 
600/485/4
888/34
400/063/5
382/39
سال دهم
 
 
800/549/4
388/35
600/127/5
882/39
سال یازدهم
 
 
000/614/4
886/35
800/191/5
380/40
سال داوزدهم
 
 
200/678/4
386/36
000/256/5
880/40
سال سیزدهم
 
 
400/742/4
886/36
200/320/5
380/41
سال چهاردهم
 
 
600/806/4
384/37
400/384/5
878/41
سال پانزدهم
 
 
800/870/4
884/37
600/448/5
378/42
فوق العادۀ سرمنجی
 
 
000/480
*
000/720
*
فوق العاده سختی کار در استخرهای شلوغ و همچنین منجیان دریا
 
 
000/840
*
000/960
*
 
توضیحات :
1- به علت شرایط خاص کاری منجیان غریق در اماکن آبی هر 6 ساعت کار در روز معادل یک روز کاری کامل (8 ساعت) در جدول محاسبه گردیده است.
2-  دستمزد مدیران استخرها در صورت داشتن گواهینامۀ نجات غریق درجه یک یا دو به مأخذ دستمزد سال پانزدهم منجیان درجه دو و درجه یک پرداخت می شود.
3- مبالغ مندرج در جدول، کمینۀ پرداختی به منجیان غریق برای 156 ساعت کار در ماه است.
4 – میزان کار در روز شش ساعت (در هفته 36 ساعت) و یک روز تعطیلی در هفته با نظر مدیر استخر و بیش از آن اضافه کاری محسوب می شود.
5 – بیشینۀ اضافه کاری روزانه 4 ساعت تعیین می شود.
6 – برای منجیان/مدیران که از ابتدای روز به کار مشغولند و به صورت تمام وقت فعالیت می کنند، از ساعت 18 لغایت 22 به میزان 15% و از ساعت 22 لغایت 6 صبح به میزان 40% علاوه بر حق الزحمۀ کار عادی به منجی تعلق می گیرد.
7 – برای مناطق گرمسیری کشور 20% به پایۀ حقوق اضافه می شود.
8 – برای استخرهای سرپوشیده که منجیان آن در طول سال به فعالیت مشغول اند و بر اساس مدت کارکرد، عیدی تعلق می گیرد.
9 – بر اساس قانون وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی منجیان غریق بر اساس مدت کارکرد مشمول مقررات قانونی و مصوبات دو سازمان مذکور ند.
10- کارفرمایان و صاحبان استخرها باید نسبت به تأمین بیمۀکامل دیه اماکن آبی و شناگران اقدام نمایند.
11- سابقۀ  سنواتی منجیان غریق بر اساس کار انجام شده  و آمادگی در هر سال تعیین می گردد.
12 – برای  منجیان غریق که گواهینامۀ دورۀ کمکهای اولیه و حیات بخشی را از مرکز پزشکی دریافت نموده اند، 15 % به حقوق پایه اضافه می گردد.
13 – منجیان غریقی که در هر استان مشغول به کار خواهند شد در دوره های آمادکی همان استان شرکت می نمایند.
14- افزایش حق الزحمۀ منجیان:  از سال  15 به بعد به ازاء هر سال 200/64 ریال به حقوق منجیان غریق اضافه می گردد.
 
سید مصطفی میرسلیم
رئیس فدراسیون