هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

حضور فدراسیون نجات غریق و غواصی در راه پیمایی روز 22 بهمن

فدراسیون نجات غریق و غواصی  در راهپیمایی  با شکوه روز 22 بهمن حضور داشتند و بار دیگر تجدید میثاق خود را با امام راحل یادآور شدند