هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

تبریک سال نو

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید ------- جلوهء گلشن به باغ همچو نگاران رسیـد


سال نو را برتمامی ملت شریف ایران شادباش عرض می کنیم و آرزومند آرزوهایشان هستیم.

نوروز 1391

 حسین زارع